Warning: Undefined array key 2 in /data/web/virtuals/9975/virtual/www/data/template/content.php on line 4

Nový High-End zesilovač - zesilovač

Schema

Zapojení vychází z katalogových listů LM3386. Konkrétní hodnoty prvků včetně zpětné vazby jsem použil z již léty ověřeného zapojení z časopisu A Radio 1999/6. Nebudu zde tedy citovat autora komentujícího jednotlivé součástky. Originální text lze najít v daném čísle A Radia. Zmíním zde jen výpočet rezistoru R6, jehož hodnota se počítá dle napětí napájecího zdroje. Jedná se o jednoduchý Ohmův zákon: R6 = (|-Ub| - 2,6) / I8

Z dokumentace zjistíme, že jmenovitý proud na vývodu 8 má být 0,5 mA. Napětí na vývodu 8 pak má být 2,6V. V dokumentaci se také píše, že rezistor má být rovný, nebo menší vypočtené hodnotě: RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| - 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5mA

schema zesilovače

Vhodné součástky

Zde již bylo nutné hledat vhodné součástky. Kvalitní zesilovač by měl používat audio kondenzátory a neinduktivní rezistory. To byl malinko oříšek. V běžných obchodech nehledejte. Nevede je ani GME. Nakonec jsem musel zvolit 2 e-shopy ze dvou kontinentů, jelikož nikdo neměl vše. Rezistory jsem objednal z ameriky od společnosti Mouser. Nízkowatážní od firmy TT Electronics a výkonové od Ohmite. Kondenzátory mám z TME. Pokud budete hledat elektrolytické kondenzátory vhodné do signálové cesty, doporučuji Elna silmic II RFS. Mají výborný poměr výkon cena.

Deska tištěného spoje (PCB)

Návrh desky jsem dělal opět v KiCad. Zde jsem zvolil návrh desky tak, aby všechny spojen obklopovala plocha spojená se zemí. To má příznivý vliv při odrušení. Bylo nutné vytvořit knihovny pro kondenzátor C8 a rezistory R7 a R8. Nemají standardní velikost. Pokud byste můj návrh desky chtěli použít, pamatujte na to. Nicméně by neměl být problém použít jakékoliv. Vývody rezistorů stačí ohnout na správném místě a pro kondenzátor snadno vyvrtáte požadovanou rozteč (jeden z vývodů je na zemi - GND).

PCB zesilovače PCB zesilovače - osazení součástek

Náklady

Cena je za jeden modul. Pokud tedy chcete stereo, cena je krát dvě. U zvuku 5.1 pak krát 6 :).

rezistory 168 Kč
kondenzátory 392 Kč
IO 209 Kč
svorkovnice 22 Kč
kuprexit (přepočet na velikost) 14 Kč
celkem 805 Kč


hotová, osazená deska

Nový High-End zesilovač – zdroj

V tom díle se podíváme na první blok zesilovače a to na desku zdroje. Vzhledem k tomu, že se jedná o první praktický díl, popíšeme si i výrobu tištěného spoje.

Transformátor

Pro zdroj jsem použil toroidní transformátor, který jsem koupil již před lety právě pro účely zesilovače. Jedná se o 156VA trafo se dvěma výstupními napětími. Symetrických 24V/3,1A a 12V/0,6A. Symetrickou část použiji jako napájení zesilovače a dalších modulů. 12V větev pak pro signalizační diody. A možná i pro modul přepínání vstupů.

Vzhledem k tomu, že mám jednotlivé cívky větve 24V jako samostatné vinutí, je nutné jejich střed spojit. K tomu je ale nutné najít jejich začátky a konce. K tomu potřebujeme nějaké bezpečné střídavé napětí. Já jsem použil zdroj, který jsem si nedávno vyrobil právě pro potřeby vývoje zesilovače.

Na primární vinutí toroidu přivedeme bezpečná střídavé napětí, v mém případě 25V. Následně změříme napětí na sekundárních vinutích. Dostaneme tak Us1 a Us2. Sečtením těchto napětí pak získáme Us. Což je žádané napětí po spojení vinutí. Vinutí toroidních transformátorů se navíjí společně. To může být jako nápověda pro urychlení. Správnost zapojení zjistíme ale měřením. Jednu svorku voltmetru připojíme k prvnímu vývodu prvního vinutí. Druhý vývod prvního vinutí spojíme s prvním vývodem druhého vinutí a na poslední vývod připojíme drouho svorku voltmetru. Pokud změřené napětí není rovno Us, tedy je menší, zapojili jsme vývody obráceně. Prohodíme tedy vývody druhé vinutí. Nyní bysme měli naměřit napětí shodné s vypočteným Us. Spojené vývody vytvoří střed vzniklé cívky. Ve schematu desky zdroje je označeno jako GND.

Schema

Jako zjednodušení a úsporu místa jsem použil hotové diodové můstky. Používat samostatné diody by desku jen komplikovalo a zvětšilo její rozměr. Těsně za můstkem se nachází odrušovací kondenzátory C1 a C2, eliminující pulzy ze spínání diod. Následují již jen filtrační kondenzátory C3 až C6 a dvojice pojistek na ochranu elektroniky. V druhé větvi 100nF odrušovací kondenzátor není, zde až tolik na čistotě napájení nezáleží. Pokud by byl ale někdy potřeba, lze jej snadno doplnit. Filtrační kondenzátor C7 je již jen kosmetický, aby nám neblikaly diody.

schema zapojení

Deska tištěného spoje (PCB)

Návrh desky vznikl v open-source programu KiCad který vyvíjí, mimo jiné, i Cern. Velkou výhodou je, že lze snadno vytvářet vlastní knihovny součástek. Čehož jsem hojně využíval.

deska plošného spoje osazení plošného spoje

Výroba PCB

Způsobů výroby desky tištěných spojů je mnoho. Nejsnadnější je si jej nechat vyrobit například u plosnaky.cz. Já jsem se ale rozhodl vyrobit vlastní. Pro výrobu potřebujete jen laserovou tiskárnu, žehličku a křídový papír.

Návrh plošného spoje nejdříve vytiskneme. Různě jsem se setkal s tiskem na „mastnou“ stranu papíru ze samolepek. Nebo i jiné. To se mi ale neosvědčilo. Nejlépe mi fungovaly letáky na křídovém papíru. Výborné jsou i foto katalogy. Při tisku zvolte největší rozlišení co tiskárna podporuje a vysoké krytí. Výtisk ostřihněte cca o něco větší než bude samotná deska, položíme na stůl a na něj kuprextit mědí dolů. Na kuprextit položíme nahřátou žehličku na dvojku (vlna) na 30s. Následně žehličku zatížíme na dalších 30s. Nyní by měl papír již držet na tolik, aby šla deska otočit papírem nahoru. Abychom měli přižehleny i jemné cesty a texty, špičkou žehličky kroužíme po celé ploše. Pozor na to, že pokud kroužíte příliš dlouho, nebo je žehlička příliš nahřátá, začne se vám toner roztékat a nebude mít tak přesný potisk. Jakmile deska zchladne na pokojovou teplotu, vložíme ji do vody. Délka máčení vždy záleží na použitém papíru, je ale snadné poznat kdy je papír rozmočený. Pak již jej stačí sloupnout a prstem setřít přebytečný papír. Nyní již stačí dát desku vyleptat. Já používám chlorid železitý, lze ale použít i směs kyseliny sírové a peroxidu vodíku. Použití chloridu je ale daleko bezpečnější a lze jej sehnat v každém bastlířském obchodu. Při leptání nezapomeňte aby deska plavala na hladině mědí dolů. Leptání se tak urychlí.

Vyleptanou desku opláchneme, necháme uschnout a potřeme pájivou maskou. Tu si lze vytvořit směsí kalafuny a lihu, nebo opět koupit. Já ještě po osazení součástkami natřu nepájivou maskou.

Náklady

Jak jsem slíbil v úvodním dílu, zde jsou náklady potřebné na výrobu. Cena je bez dopravy, jen za materiál.

Kuprextit (přepočet na velikost) 24 Kč
Svorkovnice 30 Kč
Diodové můstky 23 Kč
Kondenzátory 246 Kč
Pojistkové pouzdra a pojistky 75 Kč
Celkem 398Kč


hotová, oživená deska zdroje

Nový High-End zesilovač - úvod

Již spoustu let mám HIFI zesilovač vlastní výroby s kterým jsem spojen. Jeho krabice ale již nevypadá moc vzhledně. Předělání jsem ale léta odkládal. Nemohl jsem totiž sehnat základní komponentu kterou je krabice. Všechno co jsem našel byly jednoznačně bastlířské kusy. A to je nepřijatelné. Dnes je slovo bastlíř moderní, na mne ale stále působí pejorativně. Já chci vyrobit kvalitní produkt. :)

Letos jsem objevil firmu, které vyrábí na první pohled hezké kusy. Jakmile ve mně myšlenka uzrála, rozhodl jsem se shánět všechno moje elektronické nářadí, z kterého již moc nezbylo a dokoupil potřebné nové.

Protože jsem se rozhodl že bude zesilovač high-end, celé jsem si to poměrně zkomplikoval. High-end je ne jen o vzhledu, ale také o kvalitě. To první jsem vyřešil a uvidíme jak moje konstrukční schopnosti dokážou vše dotáhnout do hezkého vzhledu. To druhé, tedy kvalita zvuku, velkou měrou závisí na kvalitě použitých součástek a jejich vlastnostech.

Budu tedy stavět stejný zesilovač jako mám nyní, ale kvalitněji. Nebude se jednat o elektronky, těm nerozumím. Použiji mikročip LM3886. Se zapojením pak vycházím z doporučeného v dokumentaci.

Celý seriál bude rozdělen na jednotlivé moduly. Napájecí zdroj, korekce, vlastní zesilovač. V plánu jsou také moduly digitálního přepínání vstupů a možná i D/A převodník.

Na celý zesilovač jsem si vymezil 5 000 Kč za součástky a materiál. Součástí každého dílu bude i cena za modul. 5 000 Kč se může zdát jako hodně peněz, sám jsem ale zvědavý jestli se do ní vejdu. Již jsem poměrně pokročil s výběrem a objednávkou součástek. Některé jsem objednával v Americe. Jiné ještě uvidím (kondenzátory jsou věda :)). V každém případě sehnat velmi kvalitní součástky je velký problém. O tom ale podrobněji příště.

Proč se mění výpočet elektřiny? Proč budeme platit více?

Díky humbuku ohledně změny výpočtu sazeb za elektřinu jsem si uvědomil jednu velice zajímavou věc. Je celkem jasné a nezajímavé, že budeme platit více (záleží jen o kolik). Je jasné že za to částečně můžou fotoelektrárny a spol. které zatěžují přenosovou soustavu. To je ale pouze prvotní problém. Fotofarmy jsou problém pouze nyní a jejich životnost je kdo ví jaká. To vše dokážou energetici určitým způsobem celkem zručně zvládat. Jen se podívejte kolik na ně přispíváte aby mohli rozvíjet rozvodnou síť.

Z čeho mají ale takový strach? Proč je nutné najednou měnit způsob výpočtu? Můžou za to opět fotoelektrárny. Ale ty, které si sami dobrovolně instalujeme na domy. Problém je v tom, že v rámci šetření elektřinou si postavíme vlastní elektrárnu, která více či méně pokryje spotřebu domácnosti. Jinak řečeno odebereme z velké, centrální elektrárny méně. Jelikož je trend že se energie obecně zdražují, čím dál více instalujeme vlastní elektrárny a z té „centrální“ odebíráme méně (úsporné spotřebiče ponechme stranou). Provoz rozvodné soustavy stojí ročně cca stejně nezávisle na tom kolik elektřiny spotřebujeme. Jenže pokud snížíme spotřebu, musejí se ty náklady něčím pokrýt. Takže se zdraží elektřina. A tím naskakujeme do spirály šetření elektřinou. Čím více zdraží, tím více šetříme. A to bude nejspíše důvod, proč ušetří ti, kteří svůj jistič dlouhodobě využívají hodně. Vidím to jako jistou formu motivace směrem ke zvýšení odběru.

Z tohoto trendu šetření mi plyne, že se nám blíží doba, kdy budou domy energeticky (více či méně) samostatné. Jednou tak musí zákonitě přijít zlom, kdy již bude neekonomické brát elektřinu z centrální elektrárny a ty se pak globálně budou odstavovat a konzervovat. A právě z tohoto mají energetici strach. Ne z těch fotofarem. Ale toho, že se blíží doba, kdy již nebudou potřeba, kdy bude jejich práce příliš drahá.

Desatero jak nas*at admina

Asi to znáte. Máte technický problém a tak kontaktujete helpdesk. Jistě pak chcete, aby vám ten na druhé straně pomohl. Jak jinak že? Věřte, že jsou i takoví, kteří pomoct nechtějí a záměrně si vytvářejí z adminů nepřítele. Jistě vás zajímá jak na to.

1) Ještě včera to fungovalo. Vůbec nic jsem s tím nedělal

Lžete! To je ideální způsob jak přimět admina, aby se vám na to podíval. Jo že má logy o tom co jste kde přenastavili? Přece to nepřiznám

2) Já už instaloval 20 Wordpressů. Vím jak to mám dělat!

A co že mi to nefunguje? Já přece už párkrát instaloval, tak to umím. Je to jako říct. Já už nastartovat 10 aut, tak nevím proč bych neuměl nastartovat formuli.

3) Všude jinde mi to funguje, tak musí být chyba u vás!

Uplně nejlepší je požadovat okamžitou nápravu. Protože vám to přeci jinde funguje.

4) Četl jsem dokumentaci pro import databáze ze souboru. Potřeboval bych ale něco podrobnějšího

Hlavně nesmíte dát znát, že dané věci vůbec nerozumíte. Raději to sveďte na dokumentaci, nebo ještě lépe na neschopnost poskytovatele služby.

5) Já umím na počítači velmi dobře!

Dělat ze sebe odborníka je nejlepší způsob jak se skamarádit a nechat si tak vše nastavit. ... A: Je mi líto, ale já vás nemůžu učit práci na počítači. Pokud nerozumíte návodu jak se připojit na FTP pomocí průzkumníku, musíte si na to někoho najít kdo vás to naučí, nebo kdo vám toto udělá. BFU: Já rozumím počítačům velice dobře. A: zmáčkněte tedy tlačítko start a .... BFU: kde je tlačítko start? ...

6) Píše mi to tuto chybu. Proč?

Nikdy nic nečtěte. Admin vám to vždy vysvětlí nejlépe. BFU: Zobrazuje se mi chybové hlášení. Co s tím? (každý admin má přeci křišťálovou kouli) A: Jakou chybu? BFU: opíše chybu, kde je vše napsáné včetně řádku v daném scriptu kde je chyba A: opíše chybu jen s pozměněným slovosledem BFU:AHA :D BFU:A co s tím mám dělat? .....

7) Čím víc smajlíků, tím lepší informační hodnota.

Ideální je psát pokud možno hodně smajlíků a zapomínat psát tečky a otazníky. Adminovi se tak lépe orientuje v textu. A hlavně když napíšete větu z které není poznat zda se ptáte, nebo jen konstatujete, je dobré napsat na konec ":D".

8) CAPS LOCK

Abyste zdůraznili, že právě váš problém je důležitý, pište se zapnutým Caps Lock. Jen díky tomu se to bude adminovi dobře číst a díky tomu bude vše rychleji vyřízené.

9) Jak jsem se rozhodl, že chci vaše služby, aneb pohádka na pokračování.

Dbejte na to, abyste adminovi popsali všechno. Nezapomeňte také napsat, při jaké příležitosti a před kolika lety jste poprvé na záchodě přemýšlel, že by jste si jednou mohli pořídit podobnou službu. Každý detail je totiž důležitý ke správnému a nejlepšímu řešení. Hlavně nezapomeňte dotaz se který jste přišli vložit do náhodné části slohové práce. Jinak by se mohlo stát, že bude adresát ochuzen o váš příběh a bude se tak nudit

10) Zahajte rozhovor větou: "Na jedná straně telefonu je debil, ale na té mojí to není."

Uplně nejlepší je udělat z admina pitomce. Jedině tehdy vám rád a rychle pomůže. Nezapomeňte také mluvit hodně sprostě. Admini to mají rádi.

Držte se tohoto desatera a admini vám "rádi" pomůžou. Vše je přímo ze života a většina z toho je ve skutečnosti daleko bizarnější, než je to zde popsáno. Podrobnosti ale z pochopitelných důvodů nelze zveřejnit. Jednak by jste si ukroutili hlavy a také se to nedělá.

the quiet place

Před pár dny jsem dostal odkaz na stránku Amitaye Tweeta, která má pomáhat lidem, kteří neustále někam spěchají, nebo lidem, kteří velmi intenzivně používají sociální sítě. Moc se mi líbyla a řekl jsem si, že by bylo dobré mít tuto stránku i v češtině. Ne všichni moji kamarádi a známí umějí dostatečně dobře anglicky, aby si ji mohli náležitě užít.

Mezi tím, než jsem stihl texty přeložit, Amitay přepsal celý projekt. A tak jste přišli o jeho „zen“ kód, kterým byla stránka napsána. I přesto ale stojí za to prošmejdit zdrojové kódy. Celá aplikace je napsaná v jQuery a využívá knihovny Modernizr. Díky čemuž vám to bude fungovat snad všude. Samozřejmostí je HTML5.

Jako perličku na závěr musím zmínit, že stránky podporují detekci mobilních telefonů, díky které ji můžete ovládat „klepáním“ na display. Plně podporovány jsou telefony s iOS a Android. Já však mám webOS a ten byl rozpoznaný jako běžný počítač. Tam se vše ovládá pomocí mezerníku. Ano, telefon má mezerník a vše funguje, ale mám také dotykáč :)

Také bych chtěl poděkovat za jazykové korekce, Káťi a Peťošovi. Protože jak jste si jistě všimli, čeština není moje silná stránka.

Zkuste tedy českou verzi klidného místa a začněte relaxovat :)

Proč nemusím Bach

Před nějakou dobou jsem psal projekt ve kterém jsem používal programovací jazyk Perl. I když na něj existuje spousta vtipů, tento jazyk se mi celkem líbí. Obzvlášť práce s regulérními výrazy. Dostal jsem se ale do stádia, kdy jsem již nemohl pokračovat dále a práce s Perlem se mi stala obtížná, ne-li nemožná. Šlo o to, že jsem z Perlu potřeboval spouštět Basch-ové příkazy a nemohl jsem se vypořádat s kombinací uvozovek (`'“) a lomítek a jiných speciálních znaků. Byla zde ještě možnost doinstalovat knihovnu speciálně určenou pro tyto věci, ale chtěl jsem, aby to fungovalo pokud možno na všech strojích.

S Peťošovou pomocí (nikdy předtím jsem v Bash-i nic tak složitého nepsal) jsem celý projekt přepsal do Bash-e. Spousta věcí byla rázem snadná a průhledná. Ale spousta věcí byla pro men nepochopitelná, neprůhledná a složitá.

Největší problém jsem měl s tímto:

neexistuje komplexní manuál

Veškeré věci je nutno řešit pomocí man a když neznám správnou fci, tak Google.

nezjistil jsem, jak jednoduše pracovat s regulárními výrazy

V Perlu je to velice jednoduché a pohodlné. Tady je na to několik fcí a ani jedna mi nevyhovovala. Buď nedělala co jsem potřeboval, nebo to bylo přespříliš složité, abych se s tím zabýval. Nakonec jsem to vyřešil pomocí vnořeného Bash-e grepu a awk. Sice se mi to moc nelíbí, ale stále elegantnější, že regulár v Bash-i.

neumí pracovat s float čísly

Toto je největší kámen úrazu a byl jsem nucen tento nedostatek obcházet. Jinak bych zanesl velkou chybu a to bylo nepřípustné. Když už Bash nějakým způsobem ukecáte aby bral desetinná čísla, tak nedokáže pobrat desetinné číslo s čárkou
3,14 != 3.14
. Celkem srozumitelné, ale v dnešní době je desetinná čárka běžná věc a výstupy z některých lokalizovaných nástrojů vrací čárku.

nepochopitelně lpí na používání a nepoužívání mezer

ŠPATNĚ: promenna = 3 SPÁRVNĚ: promenna=3 V jiných případech zase mezery vyžaduje. Při psaní asi jedna z nejproklínanějších vlastností.

při práci s proměnnými je potřeba používat metráky složených závorek, zavináčů a podobně

A nejen proměnných. Cykly o podobné základní fce mají taky celkem obskurní zápis (a zase ty mezery). Při deklaraci proměnné se zapisuje jen název, když s ní ale následně pracuji, tak musím použít $, nebo dokonce ${}. Chcete vědět mocnost pole? Není nic jednoduššího, než vypsat všechny speciální znaky co máte na klávesnici:array_size=${#array[@]}

Co se děje na Mageia.cz?

Těšíte se na nový web podpory českých uživatelů distribuce Mageia? Jak sami můžete vidět, něco se pod pokličkou děje. Otázkou je co!

Když se podíváme na vlastníka domény, zjistíme, že jím je Milan Kozák aka Hodza. Ti bystřejší z vás asi už dávno zkusili podráždit strýčka Googla . Co má ale tento člověk společného s Mageiou? Debianista vlastní doménu forku Mandrivy? Jediné spojení, které by tu mohlo být je odkaz na blog Ivana Bíbra a Vlastimila Otta. Proč tam tedy není zmíněný Liberix, nebo někdo, kdo se stal součástí komunity?

Nebo jen to všechno úplně jinak? Našel jsem totiž twitter kanál, kde se píše: „Český twitter kanál distribuce Mageia spravovaný komunitou webu Mageia.cz“. Odtud vedou odkazy na stránky, které sice nejsou vidět, ale je tam podepsaný Peťoš.

Nebudu vás dál tahat za fusekli. A nepoužiju ani hloupou větu, která je strašně v módě: „Na internet unikli informace / obrázky)“. Stejně je každému jasné, že ten takzvaný únik je jen levná reklama a uniklo jen to co firma chtěla. Takže na férovku! Začíná se rodit nový web, nové fórum a wiki pro komunitu Mageia CZ. Zdá se, že už toho moc nezbývá a někdy brzo nastane oficiální spuštění. Jako malou ochutnávku jsem si dovolil vložit malinký printscreen. Sice z něj není nic poznat, ale taky nikdo nemůže říct, že jsem sem nic nedal :).

Mageia CZ - náhled-nenáhled

Jak toto všechno vím? Menší útok na server? Sociální inženýrství? Možná jsem trošku zatlačil na Peťoša, že nemám co psát a že stejně tento blog nikdo nečte. To už si domyslete sami. Abych se ale vrátil k úvodní otázce:

Těšíte se na nový web mageia.cz?

WebOS 2.1 pro Palm Pre ke stažení

Je to již nějaký pátek co jsem spokojený majitel Palm Pre s operačním systémem WebOS. Na letošní únor bylo slíbeno, že i pro nás majitele starších kousků vyjde nová verze WebOS 2.0. Bohužel jak se podle všeho zdá, HP na nás kašle a ponechává nás u WebOS 1. V mojem případě šlo o verzi 1.4.5. Byl jsem s ním spokojený až na nějaké detaily, které měla přinést verze 2. Tím byla větší výdrž baterií a SIM Toolkit.

Dnes už máme verzi WebOS 2.1 a stále se nic nezměnilo. Rozhodl jsem se tedy, že si ubalím vlastní WebOS. A to rovnou verzi 2.1. Můžete si samozřejmě sestavit vlastní ROM dle návodu, který je dostupný na Wiki „Palmu“. Já jsem se ale rozhodl, že uvolním verzi, kterou používám já volně ke stažení. Vše je však bez záruk, protože nejsem vývojářem tohoto systému a jen jsem provedl sestavení. Mě však vše funguje na jedničku.

Jak můžete vidět, aktualizace se povedla a WebOS 2.1 běží.
Device Infohome

Mezi novinky oproti verzi 1.4.5 přibyl slibovaný SIM Toolkit:
SIM ToolkitSIM Toolkit

Jak už bylo vidět z předchozího obrázku, přibyli pojmenování „stránek menu“:
menumenu

Můžete zde také zahlédnout novou aplikaci Text assist, Voice dial, Exhibition, konečně také Software manager a služba VPN.
text assistsoftware manager nastavení ExhibitionGesture tutorial

V neposlední řadě je od verze 2.0 možnost seskupovat jednotlivé aplikace:
grouping

edit: přidal jsem ke každé ROM také více tech info. Nové sestavení ubsahuje již předinstalovaný balíček Preware. Před aktualizací je silně doporučeno vypnout zálohování. (Backup->OFF a Turn Off And Erase Backup). To smaže zálohy v telefonu. Ty v Palm Profile zůstanou.

STAŽENÍ
Palm Pre - P100UEU (SN: P5FU0XXXXXXX, P5HUGXXXXXXX): webosdoctorp101ueu-wr-2.1.0-O-Pre-O2_preware.jar

Server status widget 1.3 for Mandriva Linux 2010.2

Nedávno vyšla nová verze Mandrivy a také nová verze apletu ServerStatusWidget 1.3. Skvělá příležitost sestavit aktuální verzi do rpm balíčku. K dispozici je i debugovací balíček Pokud máte zájem i o SRPM balíček, můžete si ho stáhnout v sekci download.

EN: Not long ago comes new version of Mandriva as well as applet ServerStatusWidget 1.3. So, there is new RPM package for 64bit distros. If you like to download SRPM, visit download section, please.

Download:

Nejčastější štítky
mandriva uvolnění rpm mageia mozilla thunderbird widget překlad admin spicebird elektřina firefox elektronika vývoj applet hifi high-end diy linux bash