Warning: Undefined array key "salt" in /data/web/virtuals/9975/virtual/www/data/str/article.php on line 6

Nový High-End zesilovač - zesilovač

Schema

Zapojení vychází z katalogových listů LM3386. Konkrétní hodnoty prvků včetně zpětné vazby jsem použil z již léty ověřeného zapojení z časopisu A Radio 1999/6. Nebudu zde tedy citovat autora komentujícího jednotlivé součástky. Originální text lze najít v daném čísle A Radia. Zmíním zde jen výpočet rezistoru R6, jehož hodnota se počítá dle napětí napájecího zdroje. Jedná se o jednoduchý Ohmův zákon: R6 = (|-Ub| - 2,6) / I8

Z dokumentace zjistíme, že jmenovitý proud na vývodu 8 má být 0,5 mA. Napětí na vývodu 8 pak má být 2,6V. V dokumentaci se také píše, že rezistor má být rovný, nebo menší vypočtené hodnotě: RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| - 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5mA

schema zesilovače

Vhodné součástky

Zde již bylo nutné hledat vhodné součástky. Kvalitní zesilovač by měl používat audio kondenzátory a neinduktivní rezistory. To byl malinko oříšek. V běžných obchodech nehledejte. Nevede je ani GME. Nakonec jsem musel zvolit 2 e-shopy ze dvou kontinentů, jelikož nikdo neměl vše. Rezistory jsem objednal z ameriky od společnosti Mouser. Nízkowatážní od firmy TT Electronics a výkonové od Ohmite. Kondenzátory mám z TME. Pokud budete hledat elektrolytické kondenzátory vhodné do signálové cesty, doporučuji Elna silmic II RFS. Mají výborný poměr výkon cena.

Deska tištěného spoje (PCB)

Návrh desky jsem dělal opět v KiCad. Zde jsem zvolil návrh desky tak, aby všechny spojen obklopovala plocha spojená se zemí. To má příznivý vliv při odrušení. Bylo nutné vytvořit knihovny pro kondenzátor C8 a rezistory R7 a R8. Nemají standardní velikost. Pokud byste můj návrh desky chtěli použít, pamatujte na to. Nicméně by neměl být problém použít jakékoliv. Vývody rezistorů stačí ohnout na správném místě a pro kondenzátor snadno vyvrtáte požadovanou rozteč (jeden z vývodů je na zemi - GND).

PCB zesilovače PCB zesilovače - osazení součástek

Náklady

Cena je za jeden modul. Pokud tedy chcete stereo, cena je krát dvě. U zvuku 5.1 pak krát 6 :).

rezistory 168 Kč
kondenzátory 392 Kč
IO 209 Kč
svorkovnice 22 Kč
kuprexit (přepočet na velikost) 14 Kč
celkem 805 Kč


hotová, osazená deska

Warning: Undefined array key "jmeno" in /data/web/virtuals/9975/virtual/www/data/str/article.php on line 87 Warning: Undefined array key "comment" in /data/web/virtuals/9975/virtual/www/data/str/article.php on line 103